Vítame Vás na stránkách stanice technickej a emisnej kontroly
  • TEL: +421915908473
  • E-mail: kinrejam@kinrejam.sk

Povinná výbava

POVINNÁ VÝBAVA PRE JEDNOTLIVÉ DRUHY VOZIDIEL

Autolekárnička

súčasťou povinnej výbavy vozidla je autolekárnička.Dátum spotreby sa už nekontroluje, pokiaľ je lekárnička kompletná a v obale.
Vozidlá kategórie M2,M3 s počtom do 22 miest na sedenie musia obsahovať jednu autolekárničku pre hromadnú dopravu.
Vozidlo kategórie M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie musia obsahovať dve autolekárničky pre hromadnú dopravu.

Výstražný trojuholník

Povinnou výbavou vozidla (kategórie M,N,T,C a Ps) je homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27.

Reflexná vesta

Povinná výbava vozidla (kategórie M, N, T, C a Ps) musí obsahovať reflexnú vestu. Bezpečnostná vesta musí byť umiestnená v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

Náhradné koleso s diskom alebo opravná sada

V aute musíte mať buď rezervné či núdzové koleso, alebo sadu na opravu pneumatiky/defektu.

Náhradné koleso má byť nahustené na predpísaný tlak a musí byť upevnené. Súčasťou výbavyje príručný zdvihák a kľúč na matice.

Povinná výbava pre pomalé vozidlo

Vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musia byt vybavené zadnou označovacou tabuľkou (výstražný trojuholník) pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69. Taktiež musia mať reflexnú nálepku s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vozidla.

Povinná výbava pre LPG

Motorové vozidlá poháňané skvapalneným ropným plynom LPG musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom “LPG”. Vozidlá kategorie M2 a M3 aj v prednej časti vozidla na vonkajšej strane dverí vpravo.

Povinná výbava pre CNG

Motorové vozidlá poháňané skvapalneným ropným plynom CNG musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom “CNG”. Vozidlá kategorie M2 a M3 aj v prednej časti vozidla na vonkajšej strane dverí vpravo.

Hasiaci prístroj

Hasiaci prístroj v osobnom vozidle nie je povinný
Je povinný pre motorové vozidlá kategórie:

  • M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
  • M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
  • N2, N3, T, C a Ps, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,

 

Načítám, prosím vydržte...