Vítame Vás na stránkách stanice technickej a emisnej kontroly
  • TEL: +421915908473
  • E-mail: kinrejam@kinrejam.sk

GDPR

Pravidlá ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zhrňuje zásady a postupy pre správu údajov stk.basic.sk.

1. Správca údajov

Správca údajov webovej stránky je:

KINREJAM s.r.o.
053 42  SNP 385/67
IČO: 36212601            IČ DPH: SK2020036458

2. Spravované údaje a zúčastnené strany

Počas návštevy webovej stránky kinrejam.sk dostanete anonymne identifikátor relácie návštevníka, s ktorým Google Analytics zaznamenáva začiatok a koniec prístupu na webovú stránku vrátane všetkých podstránok webu bez ohľadu na vaše osobné údaje, preto sú všetci návštevníci informovaní pri návšteve webovej stránky pokiaľ tento súhlas už neposkytli za posledných 30 dní.

3. Účel správy údajov

Cieľ správy osobných údajov je identifikácia používateľov a ich rozlíšenie. 

Identifikátor anonymných relácií a súbory cookie používané službou Google Analytics sa používajú na štatistické účely. Používateľ dobrovoľne súhlasí s tým, že pri registrácii budú údaje uvedené v bode 2 používať správca údajov v súlade s ustanoveniami pravidiel ochrany osobných údajov. Spracovateľ údajov spravuje informácie poskytnuté ako dôverné.

4. Trvanie spracúvania údajov

Súbory cookie vytvorené službou Google Analytics trvajú 30 dní a identifikačné čísla relácií (session ID) sa pri výstupe zo stránky automaticky odstránia.

5. Kruh dátových spracovateľov

Údaje používateľov získa spoločnosť KINREJAM s.r.o.. Správca údajov odovzdáva údaje žiadateľa dožadujúcemu orgánu zo zákona len vtedy, ak príslušný orgán má príslušný právny základ.

6. Právny základ pre ochranu osobných údajov a práva používateľa

Súhlas v zmysle článku 6 ods. 1, písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

7. Webovú stránku prevádzkuje

KINREJAM s.r.o.
053 42  SNP 385/67
IČO: 36212601            IČ DPH: SK2020036458
Údaje sú zálohované kvôli zabezpečeniu dát.

8. Opravné prostriedky a platné právne predpisy

Spoločnosť KINREJAM s.r.o.  zaobchádza s osobnými údajmi podľa pravidiel uvedenými v tomto dokumente a v súlade s platnými právnymi predpismi. Používateľ sa môže kedykoľvek obrátiť na spoločnosť KINREJAM s.r.o. o odstránenie údajov v zmysle platnej legislatívy, alebo môže uplatniť svoje práva u komisára pre ochranu údajov, alebo môže kontaktovať Úrad na Ochranu Osobných Údajov Slovenskej Republiky.

Povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov vyplývajú z nasledujúceho zákona: Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Načítám, prosím vydržte...