Vítame Vás na stránkách stanice technickej a emisnej kontroly
 • TEL: +421915908473
 • E-mail: kinrejam@kinrejam.sk

Kedy na STK

Lehoty pravidelných TK pre jednotlivé kategórie vozidiel

Kategórie malé motocykle dvojkolesové a trojkolesové (L1 a L2) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 4-ročných intervaloch.

Kategórie motocykle (L3, L4), motorové trojkolky (L5), štvorkolky (L6, L7), osobné vozidlá (M1), dodávkové vozidlá do 3 500 kg (N1), prívesy do 750 kg (O1) a  prívesy od 750 kg do 3 500 kg (O2) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.

Kategórie autobusy (M2, M3), nákladné vozidlá (N2, N3) a prívesy do 10 000 kg, resp. nad 10 000 kg (O3, O4) – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách. Autobusy kat. M3 po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách.

Kategórie kolesové traktory (T) a prípojné vozidlá za traktory (R) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách. 

Podrobnosti sú uvedené v § 47 Vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z.

Základné kategórie vozidiel

 • Kategória L: motorové vozidlá s menej ako 4 kolesami a štvorkolky
 • Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu osôb
 • Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 4 kolesá a používajú sa na dopravu nákladov
 • Kategória O: prípojné vozidlá
 • Kategória T: kolesové traktory
 • Kategória C: pásové traktory
 • Kategória R: prípojné vozidlá za traktory
 • Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje
 • Kategória P: pracovné stroje
 • Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií

Niektoré kategórie sa ďalej členia. Podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 Zákona 725/2004 Z.z. 
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Načítám, prosím vydržte...