up
kontaktobjednavka
uvodnormytech

POVINNÁ VÝBAVA PRE JEDNOTLIVE DRUHY VOZIDIEL

Lekárnička, autolekárnička

súčasťou povinnej výbavy vozidla je autolekárnička.
Povinnávýbava každého osobného vozidla (a vozidiel kategórie M1,N,T,aPs) musíobsahovať prepísanú lekárničku.
Vozidlokategórie M2,M3 s počtom do 22 miest na sedenie musí mať jednu autolekárničku pre hromadnúdopravu.
Vozidlo kategórie M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie musí mať dve autolekárničky pre hromadnú dopravu.

Výstražný trojuholník

Povinnouvýbavou osobného auta (každého vozidla kategórie M,N,T,C a Ps)je homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválenýpodľa predpisu EHK 27.

Reflexný odev a reflexná vesta

Povinnávýbava osobného auta (motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps) musí obsahovať bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta,overal, nohavice, bunda alebo pláštenka). Pozor! Bezpečnostný odev musí byťumiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

Náhradné koleso s diskom

Náhradnékoleso má byť nahustené na predpísaný tlak a má byť upevnené. Súčasťou výbavyje príručný zdvihák a kľúč na matice alebo skrutky kolies.

Povinná výbava pre pomalé vozidlo

Vozidlo snajväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musia byt vybavenézadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ichprípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69.

Povinná výbava pre LPG

Motorovévozidlá poháňané skvapalneným ropným plynom LPG, musia byť v zadnej častivozidla (a vozidlá kategórie M2 a M3 navyše aj v prednej časti vozidla a navonkajšej strane dverí vpravo) povinne vybavené identifikačným znakom“LPG”.

Povinná výbava pre CNG

Autá ainé motorové vozidlá na stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla,a vozidlá kategórie M2 a M3 aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej stranedverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom “CNG” podľapredpisu EHK 110.

Hasiaci prístroj

Hasiaciprístroj v osobnom aute nie je povinný.
Jepovinnou výbavou motorového vozidla kategórie:

  • M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
  • M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
  • N2, N3, T, C a Ps, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1, 3 kg.